czwartek, 25 lipiec 2024

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

kołnierzowe, gwintowane (ARMAK, SPIRAX SARCO, ARI-ARMATUREN, LESER i inne)

ZAWORY ZAPOROWE

produkcji krajowej i zagranicznej

PN 10, 16, 25, 40, 63, 100, 320

KURKI KULOWE, STALOWE I KWASOODPORNE PRODUKCJI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ

kołnierzowe

gwintowane

spawane

Zasuwy kołnierzowe, płaskie, owalne, kożuchowe

PN 6, 10, 16, 40, 63, 100, 320

Zawory zwrotne i zaporowo-zwrotne stalowe i kwasoodporne

proste

skośne

klapowe

Rurociągowe łączniki (łuki hamburskie, redukcje, trójniki, mufki, kołnierze, uszczelki)

Manometry, termometry, kurki manometryczne

Wymienniki ciepła i otuliny

rurowe i płytowe

Pompy obiegowe, przemysłowe różnych zastosowań, głębinowe

Armatura wodociągowa i żeliwna

hydranty, łączniki, włazy, wpusty, zasuwy

Reduktory ciśnienia, reduktory pary

Odwadniacze pływakowe, dzwonowe, termostatyczne i bimetaliczne