piątek, 30 październik 2020

CHEMIA PRZEMYSŁOWA I TECHNICZNA

 

rozpuszczalniki

sole

kwasy

odczynniki zasadowe

fosforany

chlorki

związki organiczne i nieorganiczne

inne