piątek, 19 sierpień 2022

CHEMIA PRZEMYSŁOWA I TECHNICZNA

 

rozpuszczalniki

sole

kwasy

odczynniki zasadowe

fosforany

chlorki

związki organiczne i nieorganiczne

inne