piątek, 19 sierpień 2022

ODCZYNNIKI I SUROWCE CHEMICZNE

rozpuszczalniki

sole

kwasy

odczynniki zasadowe

fosforany

chlorki

związki organiczne i nieorganiczne

inne